بسته بندی کمربند های ریلی ، قلابدار و صنعتی چرم طبیعی

نوع بسته بندی : چوب 

ابعاد 25*15 سانت

بسته بندی کمربند های ریلی ، قلابدار و پلاکی صنعتی  ، زنانه اعلا صنعتی  ، کنفی  ، دوختی قلابدار صنعتی 

نوع بسته بندی :باکس چوبی 

ابعاد 15*15 

بسته بندی انواع سگک ریلی ، پلاکی و قلابدار زنانه و مردانه 

نوع بسته بندی : کارتن 

تسمه های تک در نایلون زیپ دار و سپس در کارتن پستی بسته بندی و ارسال می گردند